Welkom op de website van de KBO,

de Katholieke Bond van Ouderen van de afdeling Goes

De KBO is een vereniging van en voor 50-plussers.
De doelstellingen van de vereniging zijn:

- Belangenbehartiging
- Informatie en educatie
- Ontspanning

In Goes denken wij, met 565 leden, die invloed te kunnen uitoefenen, die nodig is om deze doelstellingen te bereiken.
- Affiche KBO Goes: "Leden werven Leden"
- Open de affiche

- Onderaan het scherm "Het Bestuur" staat:
Het vergaderschema 2020, de besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen, en kosten lidmaatschap KBO afd. Goes.