Lid worden?

Lid worden is op dit moment alleen mogelijk van of de KBO of de PCOB. De combinatie is nog niet mogelijk omdat de landelijke fusie nog niet rond is. 

Contributie 2022

KBO-Goes vanaf € 24,- per jaar per persoon.  
PCOB-Goes vanaf € 30,- per jaar per persoon.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe wij dit doen leest u in ons privacyprotocol.

U wordt lid per jaar met een stilzwijgende verlenging van een jaar. Opzegging van lidmaatschap moet voor 1 december van enig jaar bij onze ledenadministrateur.