Ziek zijn, beter worden

GEZONDHEIDSTIPS:
- Wanneer water drinken? - Lees meer

Download de brochure "Beter Zien"
'Gezond Ouder Worden en Blijven' is een gezamenlijk project van de Unie KBO, LOC, NOOM, NVOG, en PCOB, dat drie jaar loopt.
Stichting Clara Thuis - Lees meer

KNO-arts verleent zorg, audicien is verkoper
Het komt steeds vaker voor dat mensen met een gehooraandoening een duur hoortoestel in de buitencategorie aanschaffen. Je mag uiteraard kiezen wat je wilt, maar het is jammer als je duizenden euro’s betaalt voor een hoortoestel terwijl je het ook vergoed kunt krijgen. - Lees meer

Het UMCG zoekt mensen voor onderzoek (1)
Het UMCG zoekt mensen met enkelzijdige aangeboren doofheid voor onderzoek. Voor onderzoek naar horen met 1 oor is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) op zoek naar mensen die vanaf de geboorte doof zijn aan één kant. -
Lees meer


KNO-arts verleent zorg, audicien is verkoper (1)
Het komt steeds vaker voor dat mensen met een gehooraandoening een duur hoortoestel in de buiten-categorie aanschaffen. - Lees meer

Wmo verandert in 2020 (1)
Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal dingen veranderen. -
Lees meer


Kwaliteitstoetsing in verpleeghuizen (18)
Nieuwe werkwijze voor kwaliteitstoetsing in verpleeghuizen. De basisveiligheid in verpleeghuizen wordt vanaf dit jaar op een andere manier getoetst, dat maakte Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, bekend. - Lees meer

Spit (18)
Hebt u wel eens meegemaakt ‘dat het plotseling in je rug schiet’? Dan kan het zijn dat het spit is. Spit is een acute vorm van rugpijn, waarbij u een plotseling pijnlijk en verkrampt gevoel in uw rug ervaart. - Lees meer

Wmo verandert in 2020 (18)
Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal dingen veranderen. De Wmo krijgt o.a. per 1 januari 2020 een abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje wat klanten van de Wmo kunnen verwachten. - Lees meer

Haastige wetgeving rond voltooid leven onwenselijk (18)
Op woensdag 4 december besprak de Tweede Kamercommissie VWS tijdens het algemeen overleg Medische ethiek, onder meer de voortgangsrapportage medische ethiek van 3 juli 2019. Aan de orde kwam het onderwerp voltooid leven. KBO-PCOB maakt zich zorgen over de recente ontwikkelingen rond dit onderwerp. -
Lees meer


Gehoorverlies en vermindering cognitieve prestaties (17)
Verband tussen gehoorverlies en vermindering van de cognitieve prestaties. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat er een verband is tussen gehoorverlies en dementie. De uitkomsten van meerdere observationele studies duiden op een vrij consistent verband tussen gehoorverlies en vermindering van cognitieve prestaties. - Lees meer

Behandeling tegen chronische duizeligheid (17)
Effectieve online behandeling tegen chronische duizeligheid. Amsterdam UMC bericht op haar website over een effectieve behandeling tegen chronische duizeligheid, die zij heeft ontwikkeld in samenwerking met de University of Southampton. - Lees meer

Afspraak maken bij het ADRZ
Bij het ADRZ zijn sinds enige tijd nieuwe procedures voor het maken van afspraken. U hebt daarover al gelezen in de vorige Bij de Tijd. Er waren hierover nogal wat vragen, vandaar dat we er nu nog even op terug komen. Lees meer

- Alzheimercafé