Waarom KBO

Voordelen KBO lidmaatschap
Het lidmaatschap van de KBO kost ook in 2020 € 24,00 p.p.
Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO0113451547
t.n.v KBO afd. Goes. Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.

Samen sterker:
Doet u mee in de netwerken van KBO-PCOB?
KBO-PCOB is een organisatie voor en door senioren. Om de belangen van senioren goed te behartigen is uw stem van belang. Wij zijn op zoek naar senioren die graag mee willen denken over onze speerpunten: koopkracht, digitalisering, zingeving, zorg-welzijn-wonen en veiligheid. Doet u mee? - Lees meer

Ledenpas
Als lid van de KBO heeft u recht op een 'ledenpas'. Dit pasje levert u een aantal voordelen op, zoals kortingen bij de aankoop van bepaalde artikelen en diensten.

Betaalbare rijbewijskeuring
Een ander voordeel van het KBO lidmaatschap is de rijbewijskeuring tegen een schappelijke prijs.
Vergoeding van de keuring
KBO- en PCOB-leden die via ons collectief aanvullend verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, ontvangen sowieso een vergoeding van
€ 35. U hoeft dan alleen maar de rekening van de arts op te sturen naar Zilveren Kruis.
De leden van KBO Goes kunnen zich voor een keuring wenden tot:
Huisartsenpraktijk ’s-Heerenhoek Dr. P. Ingelse
Adres: Laustraat 1A ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351280 (keuze 3 = assistente)

Kosten: voorlopig € 35,00. U dient contant te betalen.
Bellen voor een afspraak: iedere werkdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur RUIM voor het verlopen van het rijbewijs en keuring!

Ander keuringsadres via Medimark - Rotterdam,
tel. 010-722763 of Regelzorg tel. 088-2323300

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen
's-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes,
Mevr. G. van de Linde, tel. 06-43506448, E-mail: vander.linde@smwo.nl

KBO-PCOB servicetelefoon nr. 030-3400655
Service-, Juristen- en Pensioentelefoon van KBO-PCOB.
Over vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken.