Veiligheid

VEILIGHEIDSTIPS
- Veilig Fietsen Tips - Lees meer
- Bankpas, creditcard en pincode veilig houden -
Lees meer

- Inbrekers ? - Speel niet voor "dappere Dodo" -
Lees meer

- Veilig met je betaalpasje betalen - Lees meer
- Tien Brandveiligheidstips - Lees meer
- Algemene veiligheidstips - Lees meer
- Herken digitale criminaliteit en handel juist - Lees meer
- Veilig internetbankieren - Lees meer
- Pas op voor Telefonische oplichting. - Lees meer

E-learning ouderenmishandeling (1)
KBO-PCOB heeft veel vrijwilligers die bij ouderen over de vloer komen: om hulp te bieden bij de administratie of de belastingaangifte, als ouderenadviseur of om samen koffie te drinken of een activiteit te ondernemen. - Lees meer

Wek-en waarschuwingssysteem van levensbelang. (18)
Wek- en waarschuwingssysteem van levensbelang bij brand. Voor iedereen die goed ziet of hoort is het vanzelfsprekend om meteen actie te ondernemen en te vluchten bij een brandmelding of een ontruiming. Thuis moet dit het geluid zijn van de rook- of CO-melder. - Lees meer

Wees geen geldezel!
Een man werd beroofd van een miljoen euro nadat hij een sms’je aanzag voor een berichtje van zijn eigen bank. Zijn bankpas zou verlopen zijn. Via een linkje kwam de man uit op een valse internetpagina, waar hij zijn gegevens invulde. - Lees meer

Bewustwording digitaal nalatenschap. (16)
Bewustwording digitaal nalatenschap van groot belang. Op 20 november is in de Tweede Kamer gesproken over digitaal nalatenschap. KBO-PCOB gaf in voorbereiding hierop aan dat het van groot belang is dat er meer bewustwording komt over dit onderwerp. - Lees meer

Ook financiële uitbuiting is ouderenmishandeling
De Unie KBO maakt zich zorgen over de naar schatting 30.000 ouderen die jaarlijks financieel worden misbruikt. - Lees meer

Ouderenmishandeling
Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en of psychische en/of materiele schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. - Lees meer