Voorlichting

De Zeeuwse Ombudsman op bezoek
Op 12 februari hadden we de Zeeuwse Ombudsman op bezoek. Of beter gezegd de plv. secretaris L.M. Klaasse, want de Ombudsman was verhinderd zelf te komen. Dat verhinderde echter niet dat we een boeiende uiteenzetting kregen van de Ombudsman. -
Lees meer


Powerpointpresentatie De Zeeuwse Ombudsman -
Start de presentatie


Senioren mantelzorgers doen al heel veel (2)
“Vergeten we niet dat senioren mantelzorgers al heel veel doen?” Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB zegt dit in reactie op het vandaag verschenen artikel in de Volkskrant. - Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek levenstestamenten (18)
Een levenstestament is een document waarin financiële, medische of persoonlijke wensen worden vastgelegd. - Lees meer

(Openbaar) Vervoer voor Ouderen en Veilig Fietsen. - Lees meer

Presentatie Openbaar Vervoer BBGG. -
Start de presentatie


Rijbewijs 75-plussers tijdelijk verlengd (16)
De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in. - Lees meer

Rijbewijskeuring voor 75-plussers
Korting op uw rijbewijskeuring via KBO-PCOB!
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag? Dan moet u medisch gekeurd worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen. Deze keuring is verplicht.
Hoe werkt het? - Lees meer

Digivaardig
KBO-PCOB: online is niet hetzelfde als digivaardig
Steeds meer Nederlanders zijn online, meldt het CBS. Onder de 6% die geen internet gebruikt, vallen met name 75plussers. Vrouwen zijn daarbij in de meerderheid. KBO-PCOB herkent het signaal dat steeds meer ouderen online zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd. - Lees meer

Bondenberaad Groot Goes
Presentatie thema: “Langer zelfstandig thuis” deze middag werd verzorgd door Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden. - Start de presentatie

Wonen voor senioren. (I)
Presentatie: Gem. Goes op bijeenkomst Bondenberaad Groot Goes woensdag 19 september 2018. -
Start de presentatie


Wonen voor senioren. (II)
Presentatie RWS - op bijeenkomst Bondenberaad Groot Goes woensdag 19 september 2018. -
Start de presentatie


Presentatie: SABEWA
Op de voorlichtingsmiddag van BBGG 20 juni 2018.
Start de presentatie


Presentatie: Allemaal Digitaal
Op de voorlichtingsmiddag van BBGG 7 februari 2018.
Start de presentatie


Digitaal in de wijk. Lees meer

Afspraak maken bij het ADRZ
Bij het ADRZ zijn sinds enige tijd nieuwe procedures voor het maken van afspraken. U hebt daarover al gelezen in de vorige Bij de Tijd. Er waren hierover nogal wat vragen, vandaar dat we er nu nog even op terug komen. Lees meer