Bezoekgroep

- Coördinatie: Mevr. S.J. de Kok, tel. 215708
- Mevr. M.van Buuren.
- Mevr. A. Huige.
- Mevr. C. van Lagen.
- Mevr. M. Lots.
- Mevr. A. Notebomer.
- Mevr. M. Rombaut - D'hert.
- Mevr. T. Smolders

Taak bezoekgroep
De taak van de bezoekgroep is om leden van KBO Goes, die in het ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig thuis ziek zijn te bezoeken. Bij overlijden van een partner van een lid wordt ook enkele malen een bezoek gebracht. Alleenstaanden krijgen, indien zij dit wensen, enkele malen per jaar een bezoek van één van de vrijwilligers uit deze groep.