Belangenbehartiging

Enquête over de toekomst van Nederland
Doe mee aan de grootschalige enquête over de toekomst van Nederland. Het initiatief Namens Nederland is vandaag van start gegaan; een grootschalige enquête onder inwoners van Nederland over de toekomst van Nederland. -
Lees meer


Dilemma bezoek verpleeghuizen.
KBO-PCOB: doorbraak dilemma bezoek verpleeghuizen nodig. Weken geen bezoek mogen ontvangen, is zeer ingrijpend voor verpleeghuisbewoners. KBO-PCOB is zeer bezorgd na de schrijnende verhalen van familieleden. - Lees meer

Sombere economische scenario’s.
Sombere economische scenario’s raken ook senioren. Het Centraal Planbureau publiceerde vandaag vier scenario’s over de economische ontwikkelingen door de coronacrisis. - Lees meer

Crisiscommunicatie:
Mensen met een (auditieve) beperking hebben recht op informatie (3)
Bijna alle Nederlanders zitten deze weken in spanning over het nieuwe coronavirus. Bij de persconferentie van premier Rutte op donderdag 12 maart 2020 was voor het eerst een goede tolk Nederlandse Gebarentaal zichtbaar in beeld. - Lees meer

Tijd voor een Actieplan Ouderenregelingen! (2)
Ouderen maken lang niet altijd gebruik van hun recht op sociale regelingen. De Tweede Kamer nodigt KBO-PCOB en andere organisaties uit voor een gesprek over onderbenutting van ouderenregelingen. - Lees meer

Rapportage landelijke belangenbehartiging 1e kwartaal 2020 - Lees meer