Ziek zijn, beter worden

Download de brochure "Beter Zien"
'Gezond Ouder Worden en Blijven' is een gezamenlijk project van de Unie KBO, LOC, NOOM, NVOG, en PCOB, dat drie jaar loopt.
Aanvraag Mantelzorgwaardering 2019.
De gemeente Goes vindt het belangrijk dat mantelzorgers kunnen rekenen op een goede ondersteuning én waardering krijgen voor de zorg die zij -vaak dagelijks- verlenen. Daarom kiest de gemeente ervoor om mantelzorgers een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van € 75,- te geven. - Lees meer

De vijf meest gestelde vragen over tinnitus (2) -
Lees meer


Wmo-abonnementstarief (1)
Na eerste stap abonnementstarief meer nodig tegen stapeling zorgkosten. Voor zorg en ondersteuning (maatwerk) vanuit de gemeente geldt vanaf 1 januari 2019 een Wmo-abonnementstarief. KBO-PCOB is blij met het maximum aan eigen bijdragen van €17,50 per vier weken. - Lees meer

Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk -
Lees meer


Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis stopt.) (18)
Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis stopt, vraag lokaal aandacht voor kwaliteitscriteria. - Lees meer

Actieplan wintersterfte vindt gehoor (17)
Oproep KBO-PCOB voor een actieplan wintersterfte vindt gehoor. Er waait duidelijk een frisse wind binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) omtrent grieppreventie en vaccinatiebeleid van ouderen. - Lees meer

ADRZ verbeteringen Afsprakencentrale
ADRZ blijft continu verbeteringen doorvoeren voor de Afsprakencentrale. De afgelopen tijd heeft u het waarschijnlijk wel gemerkt: ADRZ werkt hard aan het continu verbeteren van de bereikbaarheid van het ziekenhuis en de Afsprakencentrale. ADRZ heeft aanpassingen gedaan in de inrichting van de Afsprakencentrale, waardoor de telefonische bereikbaarheid fors is verbeterd. - Lees meer

Brief ADRZ
Reactie ADRZ op de 4e brief van Bondenberaad Groot Goes. - Lees meer

4e brief aan ADRZ. - Lees meer

Brief BBGG aan ADRZ over parkeren e.d.
Betreft: De afstand van het parkeerterrein tot aan de entree. Lees meer

Brief van Bondenberaad Groot Goes aan de Raad van Bestuur Admiraal de Ruyterziekenhuis.
Betreffende: de inrichting van de entree en het parkeerterrein.
Lees meer

Afspraak maken bij het ADRZ
Bij het ADRZ zijn sinds enige tijd nieuwe procedures voor het maken van afspraken. U hebt daarover al gelezen in de vorige Bij de Tijd. Er waren hierover nogal wat vragen, vandaar dat we er nu nog even op terug komen. Lees meer

- Alzheimercafé