Ziek zijn, beter worden

Download de brochure "Beter Zien"
'Gezond Ouder Worden en Blijven' is een gezamenlijk project van de Unie KBO, LOC, NOOM, NVOG, en PCOB, dat drie jaar loopt.
Afspraak maken bij het ADRZ
Bij het ADRZ zijn sinds enige tijd nieuwe procedures voor het maken van afspraken. U hebt daarover al gelezen in de vorige Bij de Tijd. Er waren hierover nogal wat vragen, vandaar dat we er nu nog even op terug komen. Lees meer

Palliatieve zorg op maat (16)
Sterven hoort bij het leven, net als geboren worden. Maar wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nadert, is dat zwaar. Samen wilt u het best mogelijke uit die laatste periode halen. Lees meer

Behandeling tinnitus via akoestische neuromodulatie. (15)
Standpunt Stichting Hoormij op behandeling tinnitus via akoestische neuromodulatie (15)
Serieuze tinnitus, ofwel oorsuizen, beďnvloedt je leven op een negatieve manier. Iemand met ernstige tinnitus wil maar één ding: daarvan worden verlost. DeStichting Hoormij staat daarom open voor nieuwe ontwikkelingen bij het behandelen van tinnitusklachten. Lees meer

Weet wat u moet vragen bij uw huisarts (15)
Een gesprek met uw arts kan spannend zijn. U vergeet iets of u weet na het gesprek niet meer wat uw mogelijkheden zijn. Bereid u daarom goed voor op het gesprek. U hebt recht op goede informatie over uw onderzoek of behandeling om samen met uw arts de juiste beslissing te nemen. Lees meer

Toekenning keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis (15)
Medio oktober kent wordtKBO-PC0 het tweejaarlijkse keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. In 2013 kregen 47 van de 120 ziekenhuislocaties het keurmerk uitgereikt; in 2015 was dit aantal toegenomen naar 57. Lees meer

Oefen je Vitaal! (15)
Meer bewegen doet KBO-PCOB met Oefen je Vitaal!
Met Oefen je Vitaal! zet KBO-PCOB al vanaf najaar 2016 in op gezond bewegen voor senioren. Dat voldoende bewegen en het doen van oefeningen belangrijk is voor hen benadrukte de Gezondheidsraad deze week in het nieuw verschenen advies Beweegrichtlijnen 2017. Lees meer

Groepsgesprek over mantelzorg (14)
De meeste mensen willen tot aan het eind van hun leven thuis blijven. Om thuis te kunnen blijven is zorg en steun door familie of vrienden cruciaal. In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een naaste in de laatste levensfase. Lees meer

Geestelijke verzorging moet gewoon vergoed worden. (14)
De Nederlandse Zorgautoriteit constateert in het artikel ‘Geestelijke begeleiding van stervende komt vaak te laat ‘ (Trouw, 12 juli) dat de ‘spirituele dimensie van de zorg in het gedrang komt’. In de thuissituatie wordt de ondersteuning door een geestelijk verzorger maar ten dele vergoed door de verzekeraars. Lees meer

Beter voorbereid naar de arts
Beter voorbereid naar de arts met online cursus Co-patient. Mensen die slecht of ingewikkeld nieuws verwachten van een arts, nemen al vaak iemand mee de spreekkamer in, want ‘twee horen meer dan één’. Lees meer

OPCI jaarverslag 2016 Lees meer

Nieuwsbrief ADRZ, februari 2017
In de bijlage treft u een nieuwsbrief van het ADRZ aan, die n.a.v. het overleg met het Bonden Beraad Groot Goes is samengesteld. Lees meer