Ziek zijn, beter worden

Download de brochure "Beter Zien"
'Gezond Ouder Worden en Blijven' is een gezamenlijk project van de Unie KBO, LOC, NOOM, NVOG, en PCOB, dat drie jaar loopt.
Afspraak maken bij het ADRZ
Bij het ADRZ zijn sinds enige tijd nieuwe procedures voor het maken van afspraken. U hebt daarover al gelezen in de vorige Bij de Tijd. Er waren hierover nogal wat vragen, vandaar dat we er nu nog even op terug komen. Lees meer

Nieuw: GGMD Hoorinfotheek in Utrecht (13)
Op 15 juni opende GGMD voor Doven en Slechthorenden in Utrecht zijn vierde Hoorinfotheek. Mensen die doof(blind) of slechthorend zijn, een cochleair implantaat of een BCD dragen, kunnen hier terecht voor informatie en onafhankelijk advies over (hoor)hulpmiddelen. Lees meer

Terecht aandacht en geld voor wijkverpleging (13)
Op 5 juli debatteerde de Tweede Kamer over wijkverpleging. Kort daarvoor was extra geld toegezegd door het ministerie van Volksgezondheid. Tegelijkertijd kwam er een brandbrief over personeelstekorten. Beide zaken kregen, terecht, de aandacht. Lees meer

Weg bij de Eerste Hulp: 7-puntenplan KBO-PCOB (13)
Goede zorg voor oudere patiënten is nog lang geen realiteit. Het aantal 65-plussers op de Spoedeisende Eerste Hulp neemt fors toe. KBO-PCOB doet daarom zeven verbetervoorstellen.
Lees meer


Uw mening gevraagd over palliatieve zorg (12)
KBO-PCOB vindt dat senioren betrokken moeten worden bij de zorg rond het levenseinde. Bij ‘waardig ouder worden’ hoort ook goede zorg rondom het levenseinde. Om de belangen van senioren goed te kunnen behartigen willen wij weten hoe deze zaken leven bij onze achterban: hoe zien zij dit en welke zorg wensen zij dan? Lees meer

Meer vaccinatiebereidheid ouderen. (12)
Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral als zij hiertoe advies kregen van hun huisarts. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ‘Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50 plussers’ van Renske Eilers. Lees meer

Veel knelpunten bij de zorg voor ouderen. (11)
Veel ouderen hebben meer hulp en ondersteuning nodig dan hun buren, familie en vrienden kunnen bieden. Ook ontbreekt passende hulp en zijn er te weinig geschikte woonplekken. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, met KBO-PCOB en anderen, onder ruim 4500 senioren en hun familie en zorgverleners. Lees meer

Beter voorbereid naar de arts
Beter voorbereid naar de arts met online cursus Co-patient. Mensen die slecht of ingewikkeld nieuws verwachten van een arts, nemen al vaak iemand mee de spreekkamer in, want ‘twee horen meer dan één’. Lees meer

OPCI jaarverslag 2016 Lees meer

Nieuwsbrief ADRZ, februari 2017
In de bijlage treft u een nieuwsbrief van het ADRZ aan, die n.a.v. het overleg met het Bonden Beraad Groot Goes is samengesteld. Lees meer

Symposium “Zet je tanden in de zorg”
Op donderdag 16 februari 2017 bij Zorgcentrum Ter Weel, Joannaplantsoen 1, te Goes. Lees meer