Ziek zijn, beter worden

Download de brochure "Beter Zien"
'Gezond Ouder Worden en Blijven' is een gezamenlijk project van de Unie KBO, LOC, NOOM, NVOG, en PCOB, dat drie jaar loopt.
Afspraak maken bij het ADRZ
Bij het ADRZ zijn sinds enige tijd nieuwe procedures voor het maken van afspraken. U hebt daarover al gelezen in de vorige Bij de Tijd. Er waren hierover nogal wat vragen, vandaar dat we er nu nog even op terug komen. Lees meer

Jaarverslag 2017 Bezoekgroep KBO Goes Lees meer

Veel plannen betere zorg en ondersteuning ouderen (22)
Op 12 en 14 december 2017 vonden de Kamerdebatten plaats over de begroting van VWS in 2018. Tijdens het debat was er veel aandacht voor ouderenzorg. Lees meer

Wachtenden op verpleeghuis (22)
Wachtenden op verpleeghuis vallen tussen wal en schip. Ouderen met dementie die thuis wonen en op een gegeven moment meer zorg nodig hebben, krijgen door de overheveling van de ene naar de andere zorgwet soms minder hulp, terwijl de kosten ook nog eens stijgen. Lees meer