Voorlichting

KBO-PCOB servicetelefoon
Per 1 juni nieuw nummer Servicetelefoon. Lees meer

Presentatie: SABEWA
Op de voorlichtingsmiddag van BBGG 20 juni 2018. Start de presentatie

Presentatie: Allemaal Digitaal
Op de voorlichtingsmiddag van BBGG 7 februari 2018.
Start de presentatie


Digitaal in de wijk. Lees meer

Afspraak maken bij het ADRZ
Bij het ADRZ zijn sinds enige tijd nieuwe procedures voor het maken van afspraken. U hebt daarover al gelezen in de vorige Bij de Tijd. Er waren hierover nogal wat vragen, vandaar dat we er nu nog even op terug komen. Lees meer