Voorlichting

Keukentafelgesprekken onder de loep (16)
In ‘s lands vergaderzalen is onlangs zorg geuit over de kwaliteit van het zgn. “keukentafelgesprek”. Terecht naar de mening van de KBO-PCOB. De minister heeft toegezegd meer inzicht te willen krijgen in de kwaliteit van die gesprekken. Lees meer

Geluk komt met de jaren. (15)
Het Grote Geluksonderzoek van KBO-PCOB
Van alle Nederlandse senioren vindt 73 procent zichzelf een gelukkig mens. Meer dan de helft daarvan bestempelt de fase na hun 55ste levensjaar zelfs tot de mooiste periode ooit. Kortom, hoe ouder hoe gelukkiger. Dat blijkt uit het Grote Geluksonderzoek van KBO-PCOB onder maar liefst 2.500 senioren.Lees meer

Digitaal in de wijk. Lees meer

Presentatie “Zorgvoorzieningen in 2017”
Verzorgt door: Ingrid Hildenbrant, Marianne de Kok, beleidsmedewerkers Zorg. -Download de presentatie Bondenberaad Goes

"Dementie"
Presentatie door mevr. Paulien Tazelaar, 13 juni 2016. -
Lees meer


Afspraak maken bij het ADRZ
Bij het ADRZ zijn sinds enige tijd nieuwe procedures voor het maken van afspraken. U hebt daarover al gelezen in de vorige Bij de Tijd. Er waren hierover nogal wat vragen, vandaar dat we er nu nog even op terug komen. Lees meer

Regel uw zaken online
24 uur per dag, 7 dagen per week
Steeds meer mensen willen alles online regelen, ook hun overheidszaken. Het liefst 24 uur per dag, 7 dagen per week. Als gemeente willen we onze inwoners natuurlijk zo goed mogelijk van dienst zijn. Ook in het Stadskantoor merken we dat onze inwoners ons online steeds meer weten te vinden. - Lees meer

"Geschikt wonen, een uitdaging"
Presentatie voor de gezamenlijke bonden op 22 februari 2016. - Start de presentatie

"Testamenten, volmachten en schenkingen"
Presentatie door mevr. De Fretes-van Liere, 16 februari 2015. - Lees meer

Download de presentatie Bondenberaad Goes
'Diensten voor ouderen.