Senioren en Geld

Senioren missen toeslagen
Het CDA wil senioren helpen om meer gebruik te maken van de toeslagen waar ze recht op hebben. Het stelsel is ontoegankelijk waardoor veel ouderen geen huur- en zorgtoeslag aanvragen, terwijl ze er wel recht op hebben. - Lees meer

Senioren en geld
Rondkomen van weinig geld
Het gaat Nederland momenteel economisch voor de wind. Gepensioneerden zitten echter al tien jaar op de nullijn. Kosten voor zorg en wonen stijgen en pensioenen worden niet geïndexeerd. Veel senioren zijn helemaal niet vermogend. Wie pech heeft gehad in het leven in werk of gezondheid, hangt zelfs tegen de armoede aan. Ook de middeninkomens komen steeds meer onder druk te staan. Lees de verhalen van ouderen zelf. - Lees meer

Uw bankpas en creditcard en uw pincode veilig houden - Lees meer