Ouderenmishandeling

Aandacht en hulp ouderenmishandeling blijft nodig (3)
Vier procent van de ouderen boven 65 jaar had in 2016 te maken met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM. - Lees meer

Bijeenkomst: Van niet pluis naar een veilig thuis
Financieel misbruik komt nog steeds veel voor onder ouderen. Het is verborgen leed, dat beter opgemerkt moet worden. -
Lees meer


Ook financiële uitbuiting is ouderenmishandeling
De Unie KBO maakt zich zorgen over de naar schatting 30.000 ouderen die jaarlijks financieel worden misbruikt. - Lees meer

Ouderenmishandeling
Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en of psychische en/of materiele schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. - Lees meer