Het Bestuur

Voorzitter:
T.A.B. Snel
Tel. 0113-223039
e-mail : tabsnel@kbogoes.nl

Secretaris:
Mevr. M.M.J. Hopmans
Tel. 0113-211017
e-mail : m.hopmans@kbogoes.nl

Correspondentieadres:
KBO-Goes, Weidezicht 18, 4462 VK Goes

Penningmeester:
W.J. Copper
Tel. 0113-215915
e-mail : w.copper@kbogoes.nl

Ledenadministratie:
Mevr. T.C.M. Does - Verdurmen,
Tel. 0113-216154,
e-mail : t.does@kbogoes.nl

Bestuursleden:

Activiteiten:
J.H. Rombaut
Tel. 227589
e-mail: j.rombaut@kbogoes.nl

Begeleiding kader, begeleiding grote acties
M.C. Baarends
Tel. 0113-222025
e-mail: m.baarends@kbogoes.nl

PR / Activiteiten:
J.P. van Moorten
Tel. 0113-213357
e-mail: j.vanmoorten@kbogoes.nl

Verjaardagskalender:
Mevr. M.M.J. Hopmans
Tel. 0113-211017
e-mail : m.hopmans@kbogoes.nl

Distributie Nestor:
Mevr. M. Korsuize - Bookelaar, tel. 228587 i.s.m.
Mevr. G.M. Naezer, Prinsenhof 19.

Uitnodiging + Agenda ALV
Uitnodiging + Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 november 2017. - Lees meer

KBO-PCOB vernieuwt (19)
Als KBO-PCOB willen we bijdragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt. Doet u met ons mee?! - Lees meer

Collectieve verzekering van 2018 (18)
Collectieve verzekering van 2018 gelijk voor leden van KBO en PCOB. Goed nieuws. De collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis is vanaf 2018 voor KBO- en PCOB-leden gelijk. .Lees meer

- Vergaderschema KBO Goes 2017

Collectieve Zorgverzekering.
Als KBO-lid krijgt u korting bij zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea en bij CZ. - Lees meer

- Verslag Algemene Ledenvergadering 23-03-2017
- Verslag Algemene Ledenvergadering 24-11-2016
- Verslag Algemene Ledenvergadering 17-03-2016
- Verslag Algemene Ledenvergadering 26-11-2015
- Verslag Algemene Ledenvergadering 11-03-2015

Het lidmaatschap van de KBO kost ook in 2018 24,00 p.p.
Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO01134515.47
t.n.v KBO afd. Goes. Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.

Over KBO-Goes
KBO-Goes richt zich voornamelijk op individuele belangenbehartiging voor haar leden en volgt de ontwikkelingen op regionaal, provincionaal en landelijk niveau. KBO-Goes werkt zo mogelijk samen met provinciale en bovenlokale instellingen.
Onder leden dienen te worden verstaan, personen die op het grondgebied van de gemeente Goes wonen, evenals personen die in een andere gemeente wonen dan de gemeente Goes en die lid zijn van KBO-Goes.

- Explosieve groei KBO Goes in 2016

Belangenbehartiging richt zich op de volgende terreinen:
- Wonen en Ruimtelijke ordening
- Verkeer en Vervoer
- Gezondheidszorg en Welzijn
- Activiteiten

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes
De Unie KBO is de landelijke federatie van de provinciale bonden. Hier kan men terecht voor algemene vragen en advies. Voor vragen die betrekking hebben op provinciaal of lokaal gebied, raadplege men de sites van KBO Zeeland of KBO Goes of neemt men telefonisch contact.
KBO Zeeland is de bond waarvan in principe alle leden van de plaatselijke afdelingen lid zijn. KBO Zeeland is juridisch erkend en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De afdelingen hebben voor sommige zaken toestemming nodig van KBO Zeeland.

KBO Goes valt juridisch onder KBO Zeeland, maar bezit een zeer grote mate van zelfstandigheid. Zij behartigt zelf de belangen van de leden op lokaal terrein op alle gebieden, die voor ouderen van belang zijn.
- Hoe behartigt de KBO de belangen van de leden?