Belangenbehartiging

Rapportage landelijke belangenbehartiging 4e kwartaal 2018 - Lees meer

Brief aan Pro Rail
Betreft: overdekte wachtruimte(s) op perron NS station Goes. - Lees meer

Bijlage bij brief aan Gemeente Goes.
(Her)oprichten Seniorenraad. - Lees meer

KBO-PCOB: Laat je niet verrassen door de toekomst (19)
In 2030 zal Nederland naar verwachting 8,5 miljoen huishoudens tellen. Nu zijn dat er 7,9 miljoen. Volgens de huishoudens-prognose 2018 - 2060 van het CBS komen er vooral meer eenpersoonshuishoudens bij, waarvan een groot deel alleenwonende ouderen. - Lees meer

Ruimere bereikbaarheid Juristen- en Pensioentelefoon per 2019 (19)
De KBO-PCOB Juristen- en Pensioentelefoon heeft met ingang van het nieuwe jaar een verruimde bereikbaarheid. - Lees meer

Ben jij goed thuis in administratie?
Een deel van de senioren heeft soms problemen met de administratie. Bijvoorbeeld met het verzorgen van de belastingaangifte of het aanvragen van een voorziening. -
Lees meer


Zorgen over koopkracht middeninkomens (17)
Op de dag dat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (BiZa) eindelijk de huurverhogingen wil aanpakken én bekend werd dat boodschappen mogelijk duurder worden, publiceerde het Nibud een rapport over koopkracht van gepensioneerden. -
Lees meer


Huishoudelijke zorg verbeteren (17)
Gemeenten moeten afspraken over huishoudelijke zorg verbeteren. en uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) deze maand krijgt waarschijnlijk verstrekkende gevolgen voor gemeenten die ‘resultaatgericht’ zorg en ondersteuning toekennen. - Lees meer

KBO-PCOB reageert kritisch op VWS-begroting. (17)
Niet bezuinigen op geestelijke zorg, voorkomen van stapeling van zorgkosten, aandacht voor vaccinaties en voor ouderen in het ziekenhuis en geld voor een centrale zorgverlener. -
Lees meer


Raad van Ouderen opgericht (17)
Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. -
Lees meer


Brief gemeente ruilen rolcontainers.
Betreft : ophalen van afval en invoering van het Diftar.
Lees meer