Belangenbehartiging

Verlaag leeftijdsgrens no-riskpolis naar 50 jaar (13)
KBO-PCOB: verlaag leeftijdsgrens no-riskpolis naar 50 jaar.Minister Asscher van Sociale Zaken stelt voor om de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis te verlagen van 63 naar 56 jaar. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om een senior in dienst te nemen.- Lees meer

Onderschat invloed senioren in gemeenten niet (12)
VNG: ‘onderschat invloed senioren in gemeenten niet’. Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht wil er niets van horen dat ouderen zielig zouden zijn. Ouderen hebben een grote kracht en invloed, veel meer dan ze denken. - Lees meer

Werkloosheid onder 55-plussers vraagt om aanpak. (12)
Blijvend hoge werkloosheid onder 55-plussers vraagt om aanpak. De werkloosheid daalt, maar de ouderenwerkloosheid blijft achter. Uit CBS-cijfers blijkt dat ook hoogopgeleide senioren lastig aan het werk komen.- Lees meer

Keukentafelgesprekken onder de loep. (11)
Keukentafelgesprekken onder de loep: bittere noodzaak. Begin juni debatteerde de Tweede Kamercommissie met minister Plasterk over het sociaal domein, waaronder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. - Lees meer

Gezamenlijk netwerk geldautomaten. (11)
Banken werken aan gezamenlijk netwerk geldautomaten. Geldautomaten verdwijnen doordat we steeds minder contant betalen. En soms ook preventief, vanwege het toenemende geweld van criminelen tegen geldautomaten. Als dit doorgaat, kan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van contant geld in het gedrang komen. - Lees meer