Belangenbehartiging

Wilt u een bijdrage leveren aan een goed werkend pensioen? (20)
KBO-PCOB heeft jarenlang gestreden voor goede medezeg-genschap van gepensioneerden bij pensioenfondsen. Dit heeft ertoe geleid dat KBO-PCOB kandidaten mag voordragen voor verantwoordingsorganen en besturen van pensioenfondsen. - Lees meer

Regeerakkoord: er wacht nog veel werk! (19)
Het zit erop in de Tweede Kamer. Twee dagen praten over het beleid van de komende jaren. Een debat met een open houding van premier Rutte. Het leidde in ieder geval tot het terugdraaien van bezuinigen op de wijkverpleegkundigen. - Lees meer

Beschouwing regeerakkoord: waardering en zorg (19)
Op 10 oktober presenteerden VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie de plannen voor de komende jaren. KBO-PCOB heeft waardering voor de accenten en investeringen in seniorvriendelijk beleid. Wel hebben we zorgen, want opnieuw blijft koopkracht van gepensioneerden achter bij die van werkenden. - Lees meer

Op weg naar mantelzorgondersteuning op maat (19)
Zieke mensen (al dan niet in de laatste levensfase) die thuis verblijven, hebben vaak meer hulp en ondersteuning nodig dan hun buren, familie en vrienden kunnen bieden. - Lees meer

Debat: Ouderenwerkloosheid in de Tweede Kamer (18)
Op 3 oktober debatteerde de Tweede Kamer met minister Asscher over ouderenwerkloosheid. Aanleiding was een artikel in De Telegraaf over ons Meldpunt. Vier Kamerfracties voelden de minister aan de tand. - Lees meer

Meldpunt Ouderenwerkloosheid. (17)
Meldpunt Ouderenwerkloosheid legt problemen bloot.
Zes weken geleden startte KBO-PCOB met het Meldpunt Ouderenwerkloosheid. De tussenresultaten zijn opmerkelijk. KBO-PCOB riep het meldpunt in het leven omdat zij zich zorgen maakt over de hoge ouderenwerkloosheid en de financiŽle gevolgen daarvan voor senioren. - Lees meer

Koopkrachtonderzoek:
Koopkachtonderzoek: senioren hopen dat het beter wordt. Na drie jaar van toenemend pessimisme over hun financiŽle situatie en toekomst, groeit bij ouderen voorzichtig de hoop dat beter wordt. Dit blijkt uit onderzoek over koopkracht onder 1.700 vijftigplussers van KBO-PCOB.- Lees meer