Belangenbehartiging

Meer koopkracht nodig voor Senioren (16)
De troonrede geeft dit jaar goed nieuws, zo lijkt het. Na jaren van tegenwind groeit de economie in 2017. De verwachte groei is 2,5%. Voor senioren zijn koopkracht, zorg en digitale veiligheid van groot belang. Wij zien nog belangrijke aandachtspunten voor 2018. - Lees meer

Gemeenten maken het verschil in koopkracht (16)
Op Prinsjesdag blijven de lokale lasten buiten beeld, terwijl juist die sinds de decentralisaties zo van belang zijn voor de koopkrachtplaatjes. Seniorenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG, NOOM en NVOG lieten het onderzoeken. Wat blijkt? De verschillen tussen gemeenten lopen op tot honderden euroís per jaar.- Lees meer

Rapportage landelijke belangenbehartiging (16)
Voor u ligt de rapportage landelijke belangenbehartiging van KBO-PCOB over het tweede kwartaal van 2017. - Lees meer

Koopkrachtonderzoek:
Koopkachtonderzoek: senioren hopen dat het beter wordt. Na drie jaar van toenemend pessimisme over hun financiŽle situatie en toekomst, groeit bij ouderen voorzichtig de hoop dat beter wordt. Dit blijkt uit onderzoek over koopkracht onder 1.700 vijftigplussers van KBO-PCOB.- Lees meer

Complexe zorgvraag. (14)
Juist mensen met complexe zorgvraag raken klem in nieuwe zorgsysteem. Mensen met een complexe zorgvraag moeten vaak enorm veel moeite doen om passende zorg te krijgen. Ook komt het voor dat deze mensen helemaal van adequate zorg verstoken blijven. - Lees meer