Belangenbehartiging

Brief aan Pro Rail
Betreft: overdekte wachtruimte(s) op perron NS station Goes. - Lees meer

Bijlage bij brief aan Gemeente Goes.
(Her)oprichten Seniorenraad. - Lees meer

Ben jij goed thuis in administratie?
Een deel van de senioren heeft soms problemen met de administratie. Bijvoorbeeld met het verzorgen van de belastingaangifte of het aanvragen van een voorziening. -
Lees meer


Zorgen over koopkracht middeninkomens (17)
Op de dag dat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (BiZa) eindelijk de huurverhogingen wil aanpakken én bekend werd dat boodschappen mogelijk duurder worden, publiceerde het Nibud een rapport over koopkracht van gepensioneerden. -
Lees meer


Huishoudelijke zorg verbeteren (17)
Gemeenten moeten afspraken over huishoudelijke zorg verbeteren. en uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) deze maand krijgt waarschijnlijk verstrekkende gevolgen voor gemeenten die ‘resultaatgericht’ zorg en ondersteuning toekennen. - Lees meer

KBO-PCOB reageert kritisch op VWS-begroting. (17)
Niet bezuinigen op geestelijke zorg, voorkomen van stapeling van zorgkosten, aandacht voor vaccinaties en voor ouderen in het ziekenhuis en geld voor een centrale zorgverlener. -
Lees meer


Raad van Ouderen opgericht (17)
Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. -
Lees meer


19 november: in debat over pensioenen
Wat verwachten senioren van een aangepast pensioenstelsel? Welke uitgangspunten zijn voor gepensioneerden van belang en hoe denken deskundigen daarover?
Lees meer


Commentaar op de Troonrede (15)
Manon Vanderkaa: ‘Profijt voor senioren onduidelijk’ -
Lees meer


Rapportage landelijke belangenbehartiging KBO-PCOB
Juli - Augustus 2018 Lees meer
September 2018 Lees meer

Brief gemeente ruilen rolcontainers.
Betreft : ophalen van afval en invoering van het Diftar.
Lees meer