Belangenbehartiging

Rapportage landelijke belangenbehartiging KBO-PCOB
Juni 2018 Lees meer
Rapportage landelijke belangenbehartiging KBO-PCOB
April 2018 Lees meer

Brief gemeente ruilen rolcontainers.
Betreft : ophalen van afval en invoering van het Diftar.
Lees meer


Financiële positie van gepensioneerde vrouwen (12)
Financiële positie van gepensioneerde vrouwen moet verbeteren. Nabestaanden worden vaak geconfronteerd met een lager dan verwacht inkomen. Na het verlies van een geliefde volgt voor vele nabestaanden een inkomensval doordat het nabestaandenpensioen ontoereikend of soms volledig afwezig is. Vooral vrouwen worden hierdoor ernstig geraakt. Lees meer

Onnodig een te hoge eigen bijdrage. (11)
Duizenden ouderen betalen onnodig een te hoge eigen bijdrage. Mensen die te maken krijgen met zorg thuis of bij verhuizing naar een verpleeghuis, betalen hiervoor een eigen bijdrage die door het CAK wordt berekend. Lees meer

Buitenruimte bij woonfunctie met zorg terug in Bouwbesluit (11)
Sinds 2015 is het op grond van het Bouwbesluit niet meer verplicht om bij de woonfunctie voor zorg buitenruimte te realiseren. Het gaat hier bijvoorbeeld om balkons bij een woongebouw met aanleunwoningen waar de bewoners professionele zorg ontvangen. Lees meer

Voorkom pensioenkortingen voor het te laat is (10)
“Nederland staart als een konijn in de koplampen”, stelt Manon Vanderkaa. De directeur van KBO-PCOB reageert op de afwachtende houding waar het de pensioenen betreft. Lees meer