Belangenbehartiging

Rapportage landelijke belangenbehartiging KBO-PCOB
Maart 2018 Lees meer
Rapportage landelijke belangenbehartiging KBO-PCOB
Februar 2018 Lees meer
Rapportage landelijke belangenbehartiging KBO-PCOB
Januari 2018 Lees meer

Kamerdebat arbeidsmarktpositie 55-plussers (6)
Werkzoekenden tussen de 55 en 67 jaar profiteren nog niet van de aantrekkende economie en de krappe arbeidsmarkt. Op 28 maart debatteerde de Tweede Kamer hierover. Lees meer

Pensioenfondsen, pensioenstelsel, pensioentelefoon (6)
De financiŽle positie van pensioenfondsen is verder verslechterd. Een nieuw pensioenstelsel is in de maak, maar het overleg daarover loopt stroef.
Lees meer


Regeling ANW-compensatie ABP moet beter (5)
Pensioenfonds ABP schrapt de zogenoemde ANW-compensatie. KBO-PCOB trekt al langer aan de bel om een regeling te treffen voor de mensen die geraakt worden door deze wijziging.
Lees meer


Zorgen over vroeggepensioneerden (5)
Eerste en Tweede Kamer delen zorgen over vroeggepensioneerden. Verhoging van de AOW-leeftijd leidt soms tot inkomensproblemen voor mensen met vroegpensioen. KBO-PCOB vroeg meermaals om aandacht voor deze groep. De zorg wordt breed gedeeld in de Eerste en Tweede Kamer. Lees meer

Pleidooi voor meer toegankelijkheid ouderenzorg (5)
In een brief aan de Tweede Kamer bepleit KBO-PCOB een betere toegankelijkheid van de zorg. Donderdag is er een zogenaamd verzameldebat over diverse onderdelen van de gezondheidszorg. Lees meer

Werkzoekende senioren naar Tweede Kamer (3)
Op 13 februari ging KBO-PCOB met werkzoekende senioren naar Den Haag om aandacht te vragen voor ouderenwerkloosheid. Lees meer