Activiteiten

Activiteitencommissie

Voorzitter:
J.H. Rombaut, tel. 227589, j.rombaut@kbogoes.nl

Leden:
Mevr. V.E.M. Burgs - Aertssen, tel. 213093, v.burgs@kbogoes.nl
Mevr. T.C.M. Does - Verdurmen, tel. 216154, t.does@kbogoes.nl
L.V. de Kok, tel. 612685.
J.P. van Moorten, tel. 213357, j.vanmoorten@kbogoes.nl
Mevr. G.M. Naezer, tel. 212756.

Taak van de activiteitencommissie.
Het organiseren van activiteiten t.b.v. alle leden van KBO Goes en daarbij rekening houdend met de leeftijd van de leden.
Hebt u hiervoor ideën? Geef ze door aan een van de leden van de activiteitencommissie.

- Programma voor het verenigingsjaar 2019

Thema-avond ‘Wie beslist er als u het zelf niet meer kunt?
Verzorgt door het SMWO op: Dinsdagavond 19 februari 2019, 19.15 - 21.30 uur in Buurthuis De Pit, Appelstraat 2A in Goes. - Lees meer

KBO Zeeland 25 jaar
Op 20 februari 2019 wordt het jubileumjaar geopend met een Eucharistieviering in de R.K. Kerk in ’s Heerenhoek. - Lees meer

“De rooms-katholieken in Goes tijdens de Gouden Eeuw”
Wij nodigen u uit voor een presentatie door de heer Frank de Klerk over “De rooms-katholieken in Goes tijdens de Gouden Eeuw op: woensdag 27 februari 2019 om 14.00 uur in de Magdalenazaal. - Lees meer

“Stamppottenbuffet”
Hierbij nodigen wij u uit tot het deelnemen aan een Stamppottenbuffet op dinsdag 12 maart 2019 om 18.00 uur in het dorpshuis “Heer Hendrikhuis” te 's-Heer Hendrikskinderen. - Lees meer

Wat ter Tafel komt
Uitnodiging: bij voldoende deelname is er op woensdag 13 maart 2019 weer een bijeenkomst “Wat ter Tafel komt”.
De onderwerpen zullen dit keer zijn:
Niet aangeboren Hersenletsel (NAH)
Een presentatie verzorgt door Psychologe Mevr. Marie-Cecile de Munck (Ter Weel).
Mantelzorg (Café)
Een presentatie verzorgt door Mevr. Mariette Straver (SMWO). - Lees meer

Seniorenmirreg in Ellessdiek.
In samenwerking met Seniorenraad Borsele organiseert ’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk) op woensdag 13 maart een gezellige seniorenmirreg. - Lees meer

Reizen KBO Zeeland in 2019 - Lees meer

Druiven plukken.
Verslag van de Najaarsreis naar “De Westlandse Druif” te Monster donderdag 20 september 2018. - Lees meer

Verslag: Voordracht taalkunstenaar Paul Asselbergs - Lees meer

Even d'r uut
Even d'r uut is een gratis inloopvoorziening voor ouderen uit Wolphaartsdijk en Oude-Sabbinge en vindt wekelijks plaats op dinsdag van 9:30 tot 16:00 uur in de kleine zaal van woonzorgcentrum Meuleweie. - Lees meer

Digitaal Café
Overzicht Digitaal Café: Inloop- en Adviespunt in de Gemeente Goes. - Lees meer

Misschien handig?
Op zoek naar een dagje uit? Ruim 20.000 dagje uit & weekendje weg uitstapjes.
http://www.dagjeweg.nl